RE:EVOLUTION 2012


Under hösten 2011 och vintern 2012 utarbetade vi en pjäs med
Fabian Nyberg som regissör. Föreställningen inspirerades av ämnet Transhumanism. Vad är frihet och vem bestämmer evolutionens takt?
Vem har makten att förändra och med vilka metoder?

Premiär 28 maj 2012
Föreställningar 30 maj, 1-3 juni 2012 i Johanneskyrkans krypta.

Recension i Ny Tid / Janne Wass
Recension i HBL / Isabella Rothberg