Föreningen

Teater Hekate styrs administrativt av Teaterförening Hekate rf.
Föreningen grundades år 2012, främst för att trygga teaterverksamhetens ekonomi.

Styrelsen 2016 består av Minerva Peijari (ordförande), Frida Wickholm (viceordförande),
My Ström (kassör) och Hanna Nordenswan (sekreterare).

Medlemskap ansöks skriftligt. Medlemsavgiften är 15 euro för ordinariemedlemmar
och 20 euro för stödmedlemmar. Inbetalas till FI98 4055 0011 0991 79.

Föreningen har FO numret 2481015-5

 

Teater Hekates logo är designad av Tytti Mäenpää, stort tack!

 

Lämna ett svar